آقای علیرضا مشفق

Alireza Moshfegh

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183108)

26
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی