مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع

Journal of applied research in industrial engineering

مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

بهینه سازی سیستم ها

مدیریت نوآوری و فناوری

سیستم های سلامت

سیستم های کلان

آینده پژوهی

لجستیک و زنجیره تامین

مدیریت پروژه

و...

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات