فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق)

SHAFA-E-DEL

دوفصل‌نامه علمی - تخصصی شفای دل با استناد به مجوز شماره ۸۰۷۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فصل‌نامه مطالعات زبان فارسی تغییر نام و تغییر وضعیت داد و از شماره ۸ در قالب فصل‌نامه به چاپ خواهد رسید.

فصل‌نامه علمی - تخصصی " مطالعات زبان فارسی " با موضوع زبان فارسی و با هدف رشد و شکوفایی مطالعات و تحقیقات ادبی و کمک به تعالی دانش ادبی و گسترش زبان فارسی در سطح جامعه ایرانی و سایر کشورهای فارسی زبان، آماده دریافت مقالات علمی اساتید فرهیخته، اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها ، مراکز علمی - پژوهشی و دانشجویان دکتری می باشد. خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به مطالعات زبان فارسی ، مقاله خود را بر اساس شیوه نامه نشریه( راهنمای نویسندگان ) تنظیم نمایید تا در روند داوری ، پذیرش و چاپ آن تسریع گردد .

مقالات پس از تایید اولیه توسط سردبیر جهت داوری در اختیار دو داور قرار گرفته و اصلاحات لازم از طریق سامانه به اطلاع نویسنده ( نویسندگان ) خواهد رسید .