ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر احمدرضا نظری چروده

Doctor ahmadreza nazaricharvadeh

استادیارزبان وادبیات فارسی

محور تخصصی:ادبیات

Researcher ID: (98261)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور احمدرضا نظری چروده

ردیفعنوان مقالهدریافت
1The sociology of praising and criticizing poems in Bahar’s Divan Authors Ahmadreza Nazari Charvadeh Mehri Seddighi Jolandan, Khosrow Jalili Publication date 2013/11/10 Journal International Research Journal of Applied and Basic Sciences Volume 12 Issue The sociology of praising and criticizin Pages 2251-838 Publisher http://www.irjabsدریافت فایل PDF مقاله
2Journal: TEXTUAL CRITICISM OF PERSIAN LITERATURE (RESEARCHES ON PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE) FALL 2015 , Volume 51 (NEW VOL. 7) , Number 3 (27); Page(s) 101 To 120. Paper: THE STUDY OF NARRATIVE STRUCTURE IN THE TALES OF JAMI’S BAHARESTAN BASED ON STRUCTURALIST POETICS OF TZVETAN TODOROV Author(s): KHOSHNODI BAHRAM*, NAZARI CHARVAدریافت فایل PDF مقاله
3The study of theosophical doctrines base on Kimia E Saadat book Authors Mohammadreza Shad Manaman2 Ahmadreza Nazari Charvade3 Vahid Afshin1 Publication date 2013 Journal International Research Journal of Applied and Basic Sciences Volume 6 Issue Imam Mohammad Ghazali is among writers w Pages 1586-1589 Publisher Available online at wwwدریافت فایل PDF مقاله
4A comparative study of archetypal mask Maulana Abdul Wahab al-Bayati mystical poems and sonnets in Authors Manijeh Amir Nejad Lomer, Ahmad Reza Nazari Charvadeh Publication date 2017/8/1 Journal MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS Volume 7 Issue 8 Pages 587-598 Publisher MODERN JOURNAL LANGUAGE TEACHING METHODS Description Aدریافت فایل PDF مقاله
5Lomer, Manijeh Amir Nejad, and Ahmad Reza Nazari Charvadeh. "A comparative study of archetypal mask Maulana Abdul Wahab al-Bayati mystical poems and sonnets in." MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS 7.8 (2017): 587-598.دریافت فایل PDF مقاله
6Paradox in the poems of Fereydoun Tavallali and Fereydoun Moshiri about death and life Authors Akbar Shojaie Ahmadreza Nazari Charvadeh Publication date 2016/11/29 Journal Address: Editorial Office, REVUE EUROPE, 4 RUE MARIE-ROSE, PARIS, FRANCE, 75014, Tel: + 33 (0)1 44 55 60 53, Fax: +33 (0)1 42 67 56 58 Volume 16349 Issue : EUROPE16349Fدریافت فایل PDF مقاله

مقالات احمدرضا نظری چروده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتوکل در مثنوی معنوی دفتر چهارم و پنجم و ششمنخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت1395
2دریافت فایل PDF مقالهصبر در مثنوی معنوی مولانا ( دفتر چهارم و پنجم و ششم )اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1395
3دریافت فایل PDF مقالهاندیشه های وطن دوستی، صلح و جنگ در اشعار دو شاعر مقاومت نزار قبانی و قیصر امین پورهمایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی1396
4دریافت فایل PDF مقالهبازتاب اندیشه های اجتماعی در اشعار پروین اعتصامیهمایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی درونمایه دیدگاه های سپهری و کامینگزهمایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی1396
6دریافت فایل PDF مقالهزیبایی شناسی شعر زمستان مهدی اخوان ثالث از دیدگاه رمانتیسمسومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن1396
7دریافت فایل PDF مقالهجلوه های علم معانی در شاهنامه فردوسی (بررسی جمله های امر و نهی و ندایی)اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات1397
8دریافت فایل PDF مقالهجلوه های عشق در منطق الطیر عطار نیشابوریاولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات1397
9دریافت فایل PDF مقالهصبر در مثنوی معنوی مولانا (دفتر اول، دوم و سوم)نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی1397
10دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر رحیق التحقیق از دیدگاه تعالیم عرفانی حکمینخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی1397
11دریافت فایل PDF مقالهکلام و سکوت در صد غزل حکیم صفای اصفهانینخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی1397
12دریافت فایل PDF مقالهغربت روح در صد غزل حکیم صفای اصفهانینخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی آموزه های دینی در اشعار پروین اعتصامی و سپیده کاشانینهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی مرگ و زندگی در آثار سهراب سپهری و کریشنا مورتینهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی1396
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عنصر گفت وگو در رمان دل کور اسماعیل فصیحپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل عنصر گفت و گو در رمان زمستان 62 اثر اسماعیل فصیحپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
17دریافت فایل PDF مقالهنمادهای اساطیری در شعر معاصر باتکیه برشعرسهراب سپهریپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
18دریافت فایل PDF مقالهبازتاب ادبیات مقاومت، وطن وآزادی با تکیه برانقلاب اسلامی وامام خمینی در اشعار محمدحسین شهریارپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی شعر آیینی در اشعار حمید سبزواریپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عناصر حماسی مشترک در اشعار شاعران مقاومت معاصر سید حسن حسینی، سلمان هراتیپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی شعر آیینی در اشعار مشفق کاشانیپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
22دریافت فایل PDF مقالهساختار و ساخت آفرینی فضاسازی در حکایات اسرارالتوحید محمدبن منورپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل گفتمان داستان بهرام و گل اندام بر مبنای الگوی ریخت شناسانه پراپاولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه1397
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوه های بلاغی (علم معانی) درنثر خطابی صوفیه (کشف المحجوب)دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی1397
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندیشه خوشباشی و غنیمت دانستن دنیا در اشعار پروین اعتصامیسومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی طبقات فرودست اجتماع در مثنوی معنوی(با تکیه بر غلام و کنیز)پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار1398
27دریافت فایل PDF مقالهسازوکارهای دفاعی (همانندسازی، سرکوبی، انکار، واکنش وارونه) در (بوستان و گلستان سعدی)بر اساس نظریه ی روانکاوی زیگموند فرویدهشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1399
28دریافت فایل PDF مقالهسازوکارهای دفاعی (فرافکنی، واپس روی، دلیل تراشی) در (بوستان و گلستان سعدی)بر اساس نظریه ی روانکاوی زیگموند فرویدششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران1399
29دریافت فایل PDF مقالهاندیشه نوعدوستی در شعر شاعران زن معاصر (پروین، فروغ و سیمین)ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران1399
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدینه ی فاضله در اشعار سهراب سپهریپنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی1398
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدینه ی فاضله در اشعار سیمین بهبهانیپنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار1399
32دریافت فایل PDF مقالهقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنانمقاله 5، دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 75-90 XML اصل مقاله (1.66 MB)نوع مقاله: مقاله اصلینویسندگاناحمدرضا نظری چروده 1؛ مهدی کارگر21گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا2گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستاراچکیدهمقایسه گفتمان ر1395
33دریافت فایل PDF مقالهدرباره ی ساخت و ریشه شناسی چند فعل تالشینویسنده: کارگر، مهدی؛ نظری چروده، احمدرضا؛بهار و تابستان 1395 - شماره 1 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 169 تا 194) تالشی از گویش‌های ایرانی شمال غربی به شمار می­آید که در حاشیه دریای خزر رواج دارد. جستار پیش روی پس از اشاره­ای مختصر درباره ساخت فعل در تالشی، به بررسی ریشه‌شناختی 14 فعل1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروفمتن شناسی ادب فارسیمقاله 7، دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 101-120 XML اصل مقاله (535 K)نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگانداود فیروزان1؛ بهرام خوشنودی 2؛ احمدرضا نظری21آموزش و پرورش2دانشگاه آزاد اسلامیچکیدهبهارستان جامی در میان آثاری که به تقل1394
35دریافت فایل PDF مقالهشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریزسال 07 /شماره 632 /پاییز و زمستان 6332بررسی زمان در حکایتهای کلیلهودمنه* بر اساس نظریه زمان در روایت** معصومه نظری چرودهاستادیار دانشگاه آزاداسالمی، واحد آستارا، آستارا، ایران )نویسنده مسئول(بهرام خوشنودیاستادیار دانشگاه آزاداسالمی، واحد آستارا، آستارا، ایران.احمد رضا نظریاستادیار دانشگاه آزاداسا1397
36دریافت فایل PDF مقالهتوکل درمثنوی معنوی دفاتر اول ،دوم،سومAuthorsاحمدرضانظری چروده،معصومه نظری چرودهPublication date1397/7/18Conferenceسیزدهمین کنفرانس انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی دانشگاه شیرازVolume130Issue11397
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی سبک شخصی دوبخش اصلی وافزوده تذکره الاولیا براساس روش تحلیل آماری کیوسامAuthorsدکتر احمدرضانظری چروده،دکترشهریار مشکینPublication date1396/6/17Journalدانشگاه رازی کرمانشاه دوازدهمین گردهمایی بین المللی ترویج زبان وادب فارسیVolume886Issueسبک شناسیPagesمجموعه مقالاتPublisherجهان اسلام is1396
38دریافت فایل PDF مقالهادبیات اعتراض درآثار فرخی یزدی واحمد مطرAuthorsدکتراحمدرضانظری چروده ، دکترشهریارمشکینPublication date1396/6/17Journalدوازدهمین گردهمایی بیالمللی ترویج زبان وادب فارسی دانشگاه رازی کرمانشاهVolume866Issueادبیات تطبیقی ایران وعربPagesمجموعه مقالاتPublisheriscجهان اسلام1396

مقالات احمدرضا نظری چروده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسیدوفصلنامه شفای دل1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربه های دینی بر اساس الگوی گلاک و استارگ در اشعار شاه نعمت الله ولیفصلنامه رخسار زبان1396
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبار درخصوص زنانفصلنامه زن و فرهنگ1395
4دریافت فایل PDF مقالهبازتاب اندیشه های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپوردوفصلنامه شفای دل1399
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی اندیشه های خیامی در سروده های محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتیفصلنامه قندپارسی1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی انعکاس کهن‎الگوهای آنیما و سایه در شعر پست‎مدرن با تکیه بر اشعار سید مهدی موسویفصلنامه زبان وادبیات فارسی1398
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنانمقاله 5، دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 75-90 XML اصل مقاله (1.66 MB)نوع مقاله: مقاله اصلینویسندگاناحمدرضا نظری چروده 1؛ مهدی کارگر21گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا2گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستاراچکیدهمقایسه گفتمان ر1395
8دریافت فایل PDF مقالهدرباره ی ساخت و ریشه شناسی چند فعل تالشینویسنده: کارگر، مهدی؛ نظری چروده، احمدرضا؛بهار و تابستان 1395 - شماره 1 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 169 تا 194) تالشی از گویش‌های ایرانی شمال غربی به شمار می­آید که در حاشیه دریای خزر رواج دارد. جستار پیش روی پس از اشاره­ای مختصر درباره ساخت فعل در تالشی، به بررسی ریشه‌شناختی 14 فعل1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروفمتن شناسی ادب فارسیمقاله 7، دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 101-120 XML اصل مقاله (535 K)نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگانداود فیروزان1؛ بهرام خوشنودی 2؛ احمدرضا نظری21آموزش و پرورش2دانشگاه آزاد اسلامیچکیدهبهارستان جامی در میان آثاری که به تقل1394
10دریافت فایل PDF مقالهشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریزسال 07 /شماره 632 /پاییز و زمستان 6332بررسی زمان در حکایتهای کلیلهودمنه* بر اساس نظریه زمان در روایت** معصومه نظری چرودهاستادیار دانشگاه آزاداسالمی، واحد آستارا، آستارا، ایران )نویسنده مسئول(بهرام خوشنودیاستادیار دانشگاه آزاداسالمی، واحد آستارا، آستارا، ایران.احمد رضا نظریاستادیار دانشگاه آزاداسا1396
11دریافت فایل PDF مقالهبازتاب چهره ساقی در کلیات شمس مولانامقاله 7، دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 99-109 XML اصل مقاله (166.05 K)نوع مقاله: مقاله پژوهشینویسندگاناحمدرضا نظری چروده email ؛ بهرام خوشنودیاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهعنوان نشریه: عرفان اسلامی (ادیان و عرفان) : زمستان 1396 , دوره 14 , شماره 54 #a00329 ; از صفحه 131 تا صفحه 156 . عنوان مقاله: نیایش و ستایش در مثنوی های عطّار (الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه) نویسندگان: خوشنودی بهرام*, نظری چروده احمدرضا, ظهیری ناو بیژن, نظری چروده معصومه * گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزادآ1396
13دریافت فایل PDF مقاله4 / شماره 2 ،پاییز1396 رخسار زبان بررسی تجربه های دینی بر اساس الگوی...بررسی تجربه های دینی بر اساس الگوی گلاک و استارگ در اشعار شاه نعمت االله ولیدکتر احمد رضا نظری چروده* com.gmail@acharvadehاستادیار دانشگاه آزاد آستارا1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398 XMLنوع مقاله: مقاله پژوهشی1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی اندیشه های خیّامی در سروده های محمّدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهّاب البیاتی/نویسندگان: احمدرضا نظری چروده معصومه نظری چرودهمنبع: قند پارسی سال دوم زمستان 1398 شماره 51398
16دریافت فایل PDF مقالهساختار و محتوای جان‌بخشی و تشخیص در مثنوی مولوی با تاکید بر کارکردهای عرفانی نویسندگان:عباد رضاپور ** دکتر بهرام خشنودی چروده *** دکتر احمدرضا نظری چروده1399
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی1399

تالیفات احمدرضا نظری چروده

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابترجمه وشرح متون نظم عربی باتوضیحات صرفی ونحویانتشارات دلکام/رشت1397عربی
2کتابویراستاری کتاب تئوری سیستمهادر مورفولوژی دکترکریستین وان الور ولفانتشارات جامعه نگر1392فارسی

سوابق استادی احمدرضا نظری چروده

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

سوابق شغلی و تخصصی احمدرضا نظری چروده

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه زبان وادبیات فارسی وزبانهای باستانی وزبان انگلیسی......وروانشناسی وآموزش ابتدایی،1392-1394
2سابقه کار دانشگاهیعضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا1392-1394
3سابقه کار دانشگاهیعضو شورای تخصصی گروه زبان وادبیات فارسی کارشناسی ارشد ودکتری1387-1397
4سابقه کار دانشگاهینماینده تحصیلات تکمیلی درجلسات دفاعیه های ارشد ادبیات فارسی وزبانهای باستانی1392-1394
5سابقه کار دانشگاهیرئیس شورای تخصصی گروه های ارشد1392-1394
6سابقه کار دانشگاهیکمیته شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا1390-1395
7سابقه کار دانشگاهیعضو شورای تخصصی گروه زبان وادبیات باستانی (کارشناسی ارشد1390-1285
8تدریس دانشگاهیتدریس دردوره کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی1387-1398
9تدریس دانشگاهیتدریس دردوره دکتری زبان وادبیات فارسی1394-1398
10تدریس دانشگاهیتدریس دردوره کارشناسی زبان وادبیات فارسی1377-1398
11سابقه کار دانشگاهیعضو کارگروه تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی جهت برگزاری آزمون جامع ذانشجویان دوره دکتری تخصصی96-97نیمسال اول1396-1397
12سابقه کار دانشگاهیعضو کارگروه تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی جهت برگزاری آزمون جامع ذانشجویان دوره دکتری تخصصی96-97نیمسال دوم1397-1398
13سابقه کار دانشگاهیعضو کارگروه تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی دوره دکتری تخصصی1395-1398

سوابق حضور احمدرضا نظری چروده در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
11ـ نحوه ی نگارش زندگینامه علمی به زبان انگلیسی (cv )دانشگاه آزاد اسلامی آستارا1385
22ـ روش تحقیق در علوم انسانیدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1384
33ـ دوره ی مقاله نویسی به زبان فارسیدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1384
44ـ دوره بهینه سازی روابط استاد و دانشجودانشگاه آزاد اسلامی آستارا1385
55ـ برنامه ریزی و الگوی تدوین طرح درسدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1384
66 ـ دوره ی ارزشیابی و اندازه گبری پیشرفت تحصیلیدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1385
77ـ گواهینامه دوره ی مهارتهای تعلیم و تربیت 1دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهروچالوس1385
88ـ مهارتهای تعلیم و تربیت 2ـ ویژه دانشجویان بورسیهدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان1386
99ـ مهارتهای تعلیم و تربیت 3ـ ویژه دانشجویان بورسیهدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان1387
10داوری همایش بین المللی جستارهای ادبی زبان وارتباطات فرهنگی 1392دانشگاه آزاد واحدبوشهر1392
11داوری دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیدانشگاه رازی کرمانشاه سال13961396
12داوری درجشنواره پایان نامه های برتر (جایزه ویژه خیام)1397-98قم مجتمع تندیس1398
13کارگاه روش شناسی تحقیق زبان وادبیات فارسی وزبانهای خارجیدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1380
14اولین همایش ملی فرصتهاومحدودیتهای سرمایه گذاری درآستارادانشگاه آزاد اسلامی آستارا وفرمانداری شهرستان آستارا1396
15عضو کارگروه تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی جهت برگزاری آزمون جامع ذانشجویان دوره دکتری تخصصی96-97نیمسال دومدانشگاه آزاد اسلامی دبیرخانه هیات امنای استان گیلان1397
16عضو کارگروه تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی جهت برگزاری آزمون جامع ذانشجویان دوره دکتری تخصصی96-97 نیمسال اولدانشگاه آزاد اسلامی دبیرخانه هیات امنای استان گیلان1397
17پژوهشگر برتر درسال 1394 دردانشگاه آزاد اسلامی آستارادانشگاه آزاد اسلامی آستارا1394
18کارگاه تخصصی استادان اخلاق زیست محیطی درحکمت اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1392
19کارگاه تخصصی استادان باعنوان روش تحقیق وتحلیل مسایلدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1391
20اخلاق علمی وحرفه ای سطح 1دانشگاه آزاد اسلامی آستارا1392
21پیشرفت علمی ومجلات معتبر ونامعتبردانشگاه آزاد اسلامی آستارا1395
22همایش داخلی گروه زبان وادبیات فارسی سال1396 هفته پزوهش وفن آوری وارایه سخنرانیدانشگاه آزاد اسلامی آستارا1396
23گواهینامه دوره نحوه مطالعه ودرک متون مطبوعاتی زبان انگلیسی 1دانشگاه آزاد اسلامی آستارا1394
24عضو کارگروه تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی جهت برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی اخذمصاحبه از دانشجویان قبولی دکترادانشگاه آزاد اسلامی دبیرخانه هیات امنای استان گیلان1395
25داورششمین همایش ملی پژوهش های نوین درادبیات ایرانتهران-مرکزتوانمند سازی مهارتهای فرهنگی واجتماعی جامعه1399

سایر موارد

ردیفعنوان
1ام: دکتراحمدرضا نظری چروده جنسیت: مرد - متاهل محل سکونت: ایران - استارا درباره من: زومه دکتر احمدرضا نظری چروده مشخصات فردی نام: احمدرضا نظری چروده تاریخ تولد: 18 خرداد جنسیت: مرد - متاهل محل سکونت: ایران - آستارا درباره من: احمدرضانظری چروده استادیار زبان وادبیات فارسی وعضوهیات علمی تمام وقت دانشگاه،محقق درزمینه عرفان وادبیات تطبیقی فارسی وعربی د
2داوری دوازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه سال1396
3داوری همایش بین المللی جستارهای ادبی زبان وارتباطات فرهنگی 1392 دانشگاه آزاد واحدبوشهر
4داوری درجشنواره پایان نامه های برتر (جایزه ویژه خیام)1397-98
5داوری در نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری جایزه ویژه1397-98
6پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده عنوان پایان نامه دوره تحصیلی ارائه پایان نامه محل انجام پایان نامه سمت در پایان نامه تاریخ دفاع از پایان نامه 1 ـ خانم مریم احمدی( بررسی تطبیقی غزل رهی معیری و فریدون توللّی با نگاهی به غزل سعدی) کارشناسی ارشد دانشگاه آستارا راهنما شروع از شهریور 1390 2 ـ مجید جعفری (بازتاب علم کلام در غزلیات صائب تبریزی) ک
7ام: دکتراحمدرضا نظری چروده جنسیت: مرد - متاهل محل سکونت: ایران - استارا درباره من: زومه دکتر احمدرضا نظری چروده مشخصات فردی نام: احمدرضا نظری چروده تاریخ تولد: 18 خرداد جنسیت: مرد - متاهل محل سکونت: ایران - آستارا درباره من: احمدرضانظری چروده استادیار زبان وادبیات فارسی وعضوهیات علمی تمام وقت دانشگاه،محقق درزمینه عرفان وادبیات تطبیقی فارسی وعربی د
8داور فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز//بدین وسیله گواهی می شود: دکتر احمدرضا نظری چروده تعداد 1 مقاله در سال 1398 برای فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ داوری کرده است./ بدین وسیله گواهی می شود: دکتر احمدرضا نظری چروده تعداد 1 مقاله در سال 1397 برای فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ داوری کرده است.
تاریخ ایجاد رزومه: 9 بهمن 1397 - تعداد مشاهده 1333 بار

نمودار تولید سالانه مقالات احمدرضا نظری چروده

تماس با احمدرضا نظری چروده

آدرس ایمیل: acharvadeh@gmail.com
شماره همراه: 09111833360
کشور: ایران استان: گيلان شهر: آستارا
آدرس: گیلان.آستارا.فازیک شهرک عباس آباد.روبروی تعاونی دامداران .منزل دکترنظری چروده

به اشتراک گذاری صفحه احمدرضا نظری چروده

علایق شخصی

  • ادبیات تطبیقی ایران وعرب ومتون وقواعد عربی وعرفان
  • علوم اسلامی وفلسفه علم
پشتیبانی