اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 12 مهر 1401
تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401
تعداد صفحات: 2974
تعداد مقالات :217
نمایش مقالات: 67828
شناسه ملی این کنفرانس: STLH02
نویسندگان مشارکت کننده: 380 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 217