اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 12 مهر 1401
تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401
تعداد صفحات: 2930
تعداد مقالات :212
نمایش مقالات: 27314
شناسه ملی این کنفرانس: STLH02
نویسندگان مشارکت کننده: 360 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 212