آقای دکتر تورج عقدایی

Dr. Tooraj Aghdaei

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306011)

10
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی