فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

Journal of Psychology New Ideas

فصلنامه علمی ایده‌های نوین روانشناسی پذیرای مقالات با محتوای روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی سلامت، روانپزشکی، بهداشت روانی و کلیه حوزه‌های مرتبط با روانشناسی می‌باشد. این نشریه خاص انتشار مقالات پژوهشی است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات