ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی

Journal of New research in Engineering Sciences

موسسه مدیریت دانش شباک با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی با هدف معرفی پژوهش‌های علوم مهندسی و ایجاد فرصتی برای تبادل مطالعات و تجارب در این حوزه، نشریه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی را منتشر می‌کند. تحریریه به منظور انتشار گسترده پژوهش‌های روزآمد از اساتید، صاحبنظران، مهندسان، دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران و علاقمندان محترم علوم مهندسی، دعوت می‌کند تا با ارائه مقالات علمی ارزشمند خود، در حوزه های زیر، ضمن مشارکت فعال به غنای این نشریه کمک نمایند.

 • مهندس برق و الکترونیک
 • مهندسی انرژی و فیزیک
 • مهندسی شیمی، نفت و پلیمر
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معدن
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • مهندسی هوا فضا
 • مبانی علوم مهندسی
 • مدیریت دانش در علوم مهندسی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)