دوفصلنامه کاوش های عقلی

Intellectual explorations

دوفصلنامه «کاوشهای عقلی» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از پاییز سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. این نشریه با رویکرد عقلی برای انعکاس و ارائه دستاوردهای مطالعات علمی و پژوهش های استادان و پژوهشگران معاصر در حوزه عقلی و استدلالی (اعم از فلسفه، کلام و عرفان اسلامی) و موضوعات مرتبط با آن (اعم از مطالعات میان رشته ای و کاربردی) فعالیت می کند. همچنین این مجله با کسب مجوز انتشار از سی و چهارمین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مطابق با نامه شماره ۳۲/۸۵۳۹۹/ص مقاله های علمی در حوزه عقلی را به صورت دو فصلنامه منتشر می کند. در پایان از همه متخصصان، محققان و دانش پژوهان درعرصه علوم عقلی و به ویژه حوزه مطالعات فلسفی و کلامی دعوت می شود با ارسال مقالات علمی خود، ما را در رسیدن به اهداف بلند مجله یاری رسانند. هم چنین از پژوهشگران، اعضای هیات تحریریه، داوران و همه دست اندرکاران فصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی دوفصلنامه، نقشی اساسی داشته و دارند تشکر ویژه به عمل می آید.