فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه

Journal of Mysticism and Consciousness Life

پژوهشگران ارجمند، محورهای تخصصی پذیرش مقاله در ”فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه“ عبارتند از: عرفان، فلسفه، روان شناسی، سبک زندگی، مهارت های زندگی، ذهن آگاهی، تفکر خلاق، معنویت و معنای زندگی، زندگی آگاهانه، معنادرمانی، معرفت شناسی، وجودشناسی، هستی شناسی. لطفا مقالات خود را با فونت Bzar سایز ۱۴ بولد برای عنوان مقاله، ۱۲ برای متن، ۱۲ بولد برای تیترها، فاصله خطوط Single، حروف انگلیسی با فونت Times New Roman با اندازه ۱۱، عناوین جداول، نمودارها و پاورقی ها با فونت ۱۰ تنظیم نمایید. صفحه اول فایل مقاله شامل عنوان، نام نویسندگان به همراه ایمیل نویسنده مسئول، چکیده (حداکثر ۱۵۰ کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر ۶ مورد) باشد. شیوه ارجاع دهی طبق استاندارد APA باشد. مقالات به زبان انگلیسی نیز مورد بررسی و انتشار قرار می گیرند. فایل خود را به ایمیل مجله ارسال نمایید تا در روند داوری قرار گیرد.

در صورتی که مقاله شما با استانداردهای اعلام شده توسط دبیرخانه مطابقت داشته باشد، جهت بررسی به داوران، ارجاع می گردد. نتیجه داوری تا ۱۰ روز پس از اعلام وصول مقاله، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. مقالات این فصلنامه در سیویلیکا و پایگاه مرجع مجلات، نمایه شده و در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مورد تحلیل قرار می گیرد. ایمیل فصلنامه: info@jmcl.ir

 The Journal of Mysticism and Conscious Life (JMCL) welcomes empirical and theoretical articles dealing with mysticism, philosophy, psychology, lifestyle, life skills, mindfulness, creative thinking, spirituality and the meaning of life, conscious life, meaning therapy, epistemology , existence, ontology. Please set your articles with Bzar font size 14 bold for article title, 12 for text, 12 bold for titles, single line spacing, English letters with Times New Roman font size 11, titles of tables, charts and footnotes with font 10 . The first page of the article file should include the title, authors’ names, along with the responsible author’s email, abstract (maximum 150 words) and keywords (maximum 6 items). Referencing method should be according to APA standard. Send your file to the magazine’s e-mail to be included in the judging process. 

The Journal of Mysticism and Conscious Life (JMCL) welcomes empirical and theoretical articles dealing with mysticism, philosophy, psychology, lifestyle, life skills, mindfulness, creative thinking, spirituality and the meaning of life, conscious life, meaning therapy, epistemology , existence, ontology. Please set your articles with Times New Roman font, size 14 bold for article title, 12 for text, 12 bold for titles, with single line spacing and titles of tables, charts and footnotes with font 10. The first page of the article file should include the title, authors’ name(s), along with the corresponding author’s email, abstract (maximum 150 words) and keywords (maximum 6 items). Referencing method should be according to APA standard. Send your manuscript via MS Word file to the email of journal. If your article meets the standards announced by the secretariat, it will be referred to the referees for review. The result of the arbitration will be notified to the author within 10 days after file sending. Email: info@jmcl.ir