بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,122

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDEHAMAYESH01_197

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

شهرداری یکی از نهادهای جامعه مدنی است که در قانون اساسی در چارچوب حاکمیت در عرصه های اجتماعیف محلی، شهری جزو ساختار توسعه ای و مشارکتی کشور محسوب می شود. شهرداری یکی از ضرورت های نظام اجتماعی است که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد و وظیفه آن برآورد ساختن نیازهای مشترک شهروندان بوده که هرکدام از افراد به تنهایی قادر به برآورد ساختن آن نیستند. دراین راستا پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان وعملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی، و از نظر زمانی مقطعی است. جامعه آماری این شهروندان شهر نورآباد ممسنی می باشد، برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه 381 نفر انتخاب گردید و از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بودکه در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه ها به اثبات رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کاررفته است. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی همبستگی معنی داری وجود داشته است. همه ابعاد رضایتمندی شهروندان (عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل زیست محیطی) با عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی رابطه معنی داری داشتند. همچنین درتجزیه و تحلیل رگرسیون مشخص گردید که بر اساس میزان بتای محاسبه شده که تأثیر متغیرهای مورد نظر را بدون درنظر گرفتن شاخص، اولویت بندی می کند، متغیر عوامل زیست محیطی با میزان بتای (0/656) بیشترین سهم را در عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی داشته.

نویسندگان

احمد رضایی

گروه برنامه ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

علی شمس الدینی

گروه برنامه ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سنجش میزان رضایت مندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری مورد : شهرداری زاهدان [مقاله ژورنالی]
 • آخونیان، م. (391). ازیایی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد ... [مقاله کنفرانسی]
 • برک پور، ن. کریمی، م. (1389). ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها بر ...
 • جعفرپور مختار، م. (1383) ایمنی شهر و توسعه پایدار مجموعه ...
 • _ اسلامی، ح، علوی راد، ع. (1392). نجش میزان رضایتمندی ...
 • رحیمی، غ، (1385. ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. مجله ...
 • رستمی؛ م. امان‌پوره س. کرمی؛ م. رام‌نژاد، ا. (1394). منجش ...
 • رهنورد، . ا. (1387، زمستان). عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد ...
 • سعیدی، پ. نظری، م. (1389). اصول دیریت و سرپرستی. تهران: ...
 • شیخ محمدی، م. تولیت زواره، م.(1384). مدیریت مشارکت پذیر براساس ...
 • صفری، س. (1389). استراتژی RFID به عنوان ابزاری موثر در ...
 • طاهری، ا. (1377). اداره امور شهرداری ها. انتشارات قومس. تهران. ...
 • علی، ع. (1384). ارزیابی عملکرد روی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ...
 • عیسی‌خانی، ا. (1387). سازمان‌های با عملکرد برتر. ماهنامه تدبیر. شماره ...
 • قربانی، م. مدری کمال آبادی، ر. کریمویی، ح. (1389). ارزیابی ...
 • ملکی، آ. دارابی، م.(138. روش های مختلف اندازه‌گیری رضایت مشتری، ...
 • مهدوی، ش. نجفی ف ع. (1392). برسی و تحلیل میزان ...
 • نصیری، ا. عموزاده مهدیریجی، م. (1393. بررسی رضایتمندی شهروندان از ...
 • وظیفه دوست، ح. (1388) _ میزان رضایت مشتریان از طراحی ...
 • ونوس، د. صایان، م. (1383. روش کاربرد بازاریابی خدمات بانکی ...
 • Ellinger, Alexander. E. Daugherty, Paticia. J. & Plair, Quentin J. ...
 • Giannoccaro, R. Castantino, N. Ludovico, A. & P ietroforte (2008). ...
 • Gutierrez Rodriguez, P. Vazquez Burguete, J. Vaughan, R. & Edwards, ...
 • Haroon, M. Fakhar Zaman, HM. Rehman, W. (1999). The Relationship ...
 • Jamal, A. & Naser, K. (2002). Customer Satisfaction and retail ...
 • Tangen، S. (2004). Professional Practice Performance easuremen: From Philosophy to ...
 • نمایش کامل مراجع