ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي, موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
سال برگزاری: 1386    تعداد صفحات: 686
تعداد مقالات کنفرانس: 43  تعداد مشاهده چکیده: 143103
کد COI این کنفرانس: IKMC01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 69 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 294

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس منوریان - ناصر عسگری - مصطفی آشنا
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارائه الگوی فرآیندی خلق دانش سازمانی: تبیین نقش اعتماد در خلق دانش سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدعلی خائف الهی - پیمان متقی - مهشیدالسادات محمدی جهرمی - فاطمه قیاسی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارائه مدلی اثربخش از الزامات همکاریهای بین سازمانی در استقرار مدیریت دانش کارآمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر یدالهی فارسی - علی اکبر آقاجانی - مرتضی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارائه مدلی برای پیادهسازی شبکه برترین عملکردها در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز زارعی - هدی ناصری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارائه مدلی کاربردی در برنامهریزی جامع مدیریت دانش سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی شفیعا - سیدعلیرضا متولیان - سیدمحسن رهنمافرد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامبیز طالبی - حمیدرضا محمدی - مهدی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارائه یک الگوی عملی برای اجرای پروژه های دانایی با ویژگیهای چندگانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت سلمانی زاده - بهروز ارباب شیرانی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارائه یک چهارچوب برای مدیریت دانش ضمنی پروژه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اقبال مجد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارایه چهارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار پورنژدی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی کارکنان دانشگر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه متقیان - عزیزه تیموری
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دوگام در فرایند مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شعله ارسطوپور
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. الزامات نظام مدیریت دانایی در سطح ملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان اخوان - مصطفی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. الگوریتم ارزایبی سطح مدیریت دانش در سازمان (مطالعه موردی در یک شرکت پژوهشی پتروشیمی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان آفریده ثانی - نوید نظافتی - آمنه خدیور
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ایران و چارچوب مدیریت دانش و تکنولوژی در عصر جهانی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر کیانی - فرید کیمرام
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی تجارب حاصل از تاخیرات یک پروژه ملی با استفاده از مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید زرآبادی پور - حمید زرگرپور
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی جایگاه مدیریت دانش در مدیریت شهری مشهد بر اساس نظریه نوناکا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه تقی پناهی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش سازمانی و میزانخلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی عوامل موثر بر پیادهسای مدیریت دانش در بخشهای دولتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سجادی سینی - سیدعلی حسینی - کمیل شفقت
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی مقایسه ای میزان پیاده سازی فرایند مدیریت دانش درمراکزخدماتی دولتی و خصوصی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. تحلیل نقش پورتالهای سازمانی در مدیریت دانایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مرادی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. رابطه بین زیرسیستم مدیریت دانش درسازمان یادگیرنده ومولفه های هوش سازمانی ( موردمطالعه : شرکت ذوب آهن اصفهان )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ستاری قهفرخی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. شهرهای دانش :مشخصات ، ملزومات و نقش آنها در توسعه دانایی محور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ضرورت توسعه استراتژی مبتنی بر دانش بعنوان عنصر کلیدی در موفقیت سازمان های عصر نوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تالین منصوریان - عباسعلی حاجی کریمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. فرهنگ سازمانی و اشاعه موفق مدیریت دانایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلمان طاهری زاده - محمد اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. مدل خلق و سهیم سازی دانش در سازمان ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. مدیریت دانش استراتژیک در SME ها: الگوبرداری از تجربیات موفق بین المللی در تأمین دانش خارجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان نادری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. مدیریت دانش بر روی صفحات وب به کمک داده کاوی و دسته بندی اطلاعات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نادری دهکردی - محمدحسن شناسا - کامبیز بدیع
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. مدیریت دانش تجربه ای جدید در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اقبال سرابی - حسن اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره عباسی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. مطالعه تطبیقی مدل های سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن اکبرپور شیرازی - دره کاظمی صفت
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانهای پیشرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا طالبی کوهستانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. نوآوری و دانش سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فربد خدایی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. نگرشی آسیب شناسانه بر پروژه های مدیریت دانش در سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. چالشهای غالب در نسل آینده سیستم مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. چشم اندازی بر مدیریت دانش شخصی (PKM): راهبردها، ابزارها، و مهارتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول زوارقی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. کاربرد مدیریت دانش با استفاده از ابزار یادگیری الکترونیکی در استقرار دولت الکترونیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. A method for human driven knowledge acquisition (case study in a petrochemical company)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Navid Nezafati - Ehsan Afarideh - Ali Safavi Shamloo
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. Enabling Knowledge Sharing and Innovation within Organizations

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mostafa Nejati Ajibisheh - Mehran Nejati Ajibisheh
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. Knowledge Management Strategies: A Business Process Framework

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Reza Eftekharzadeh
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. Process Knowledge Management Model

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1386
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Khashayar Jahanian - Amir Ali Afsharian
تعداد صفحات مقاله: 12
پشتیبانی