کنفرانس مدیریت دانش

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1819 مقالهکل صفحات: 28019درصد اصل مقالات: 99%کل استنادات: 500کل دریافت مقالات: 9926کل نمایش مقالات: 1060442متوسط استناد مقاله: 27.49کل نویسندگان: 4183
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنفرانس مدیریت دانش روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

روز برگزاری: 13 بهمن 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1386مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
پژوهشگران ارائه کننده: 69
تعداد کل مقالات: 43
تعداد کل صفحات: 686
تعداد مقاله کامل: 43
تعداد نمایش مقالات: 163989
تعداد دریافت مقاله: 1035
تعداد ارجاعات: 346

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

روز برگزاری: 10 بهمن 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 2 فروردین 1389مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
پژوهشگران ارائه کننده: 190
تعداد کل مقالات: 87
تعداد کل صفحات: 1054
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 164825
تعداد دریافت مقاله: 544
تعداد ارجاعات: 104

سومین کنفرانس مدیریت دانش

روز برگزاری: 19 بهمن 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنفرانس مدیریت دانش

روز برگزاری: 6 اسفند 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مدیریت دانش
پژوهشگران ارائه کننده: 1324
تعداد کل مقالات: 568
تعداد کل صفحات: 7745
تعداد مقاله کامل: 565
تعداد نمایش مقالات: 227223
تعداد دریافت مقاله: 1978
تعداد ارجاعات: 44

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

روز برگزاری: 28 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
پژوهشگران ارائه کننده: 1620
تعداد کل مقالات: 697
تعداد کل صفحات: 11375
تعداد مقاله کامل: 695
تعداد نمایش مقالات: 299536
تعداد دریافت مقاله: 3356
تعداد ارجاعات: 4

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

روز برگزاری: 4 اسفند 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
پژوهشگران ارائه کننده: 980
تعداد کل مقالات: 424
تعداد کل صفحات: 7159
تعداد مقاله کامل: 419
تعداد نمایش مقالات: 204869
تعداد دریافت مقاله: 3013
تعداد ارجاعات: 2

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

روز برگزاری: 8 اسفند 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0