آقای دکتر جواد دیواندری

Dr. javad Divandari

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407014)

78
11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب گونه شناسی مسکن روستایی استان تهران (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) - 1399 - فارسی