آقای دکتر سلمان نقره کار

Dr. salman noghrekar

عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی(ره)

Researcher ID: (234737)

31
7
13
2
30
1
34
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • استاد مشاور انجمن علمی معماری «مهراز» دانشکده معماری دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی (ره) تهران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • طرح پژوهشی برون دانشگاهی با موضوع «مطالعات و طراحی بهسازی معماری داخلی چهار شعبه بیمه البرز (اکباتان، نمونه جاده مخصوص، دماوند، سمنان)» (1401)
 • طرح پژوهشی برون دانشگاهی «مطالعات و طراحی معماری داخلی شعبه مشهد بیمه البرز» (1401)
 • کرسی نظریه پردازی با عنوان: تبیین مفهوم «معماری اسلامی» تاملی در نسبت میان «معماری» با «اسلام» و تاثیر آن بر فرایند طراحی، نقد معماری، آموزش معماری و تربیت معماران (در پاسخ به این پرسش که: معماری اسلامی چه هست و چه نیست؟)– دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی(ره) (1401)
 • طرح پژوهشی برون دانشگاهی با موضوع «مطالعات و طراحی معماری داخلی ساختمان اداری ستادی بیمه البرز (حقیقت طلب)» (1400)
 • طرح پژوهشی برون دانشگاهی با موضوع «مطالعات و طراحی نمای ساختمان شماره یک بیمه البرز» (1400)
 • طرح پژوهشی برون دانشگاهی با موضوع «تدوین دفترچه راهنمای معماری شعب بیمه البرز» (1399)
 • طرح پژوهشی برون دانشگاهی با موضوع «مطالعات و طراحی معماری داخلی شعبه کرج بیمه البرز» (1399)
 • «تدوین سند راهبردی مرکز اسناد علمی معماری» (1395)
 • برگزاری کرسی آزاداندیشی با عنوان «معماری فرهنگی دانشگاه» (1395)
 • کرسی آزاد اندیشی «تعامل دانشگاه با شهر» - نمونه موردی: دانشگاه کاشان و شهر کاشان (1395)
 • «پژوهشی در شیوه مستندسازی آثار معماری از طریق پتانسیلهای آموزشی و کاربرد آن در تولید دانش بومی- نمونه موردی: مستندسازی مسجد آقا بزرگ»، (1393)
 • طرح پژوهشی «کاشنان شناسی معمارانه» (1393)
 • برگزاری کرسی آزاداندیشی با عنوان «ریاست جمهوری و انتخاب اصلح» (1392)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر عامل مهندسان مشاور «آرمان نقش آیه» (نقره کار و همکاران) (1385-تاکنون)
 • مطالعات و طراحی مزار و یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1390)
 • مطالعات و طراحی «مسجد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) (1391)
 • همکاری در بیش از 220 پروژه در نقشهای متنوع «عضو تیم طراحی + مدیریت پروژه در طرح و نظارت + اجرای کامل بصورت پیمان مدیریت» در شرکت مهندسان مشاور نقره کار و همکاران (1375--1)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست کتابخانه و مرکز اسناد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مشاور کانونهای مهدویت + فیلم و عکس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در راه اندازی مرکز پژوهشی «آموزش معماری و هنر» دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی(ره) با رویکرد «آموزش معماری و تربیت معماران» (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در بازسازی و احیاء مرکز اسناد معماری دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی(ره) (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در راه اندازی کتابخانة مجازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی(ره) (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسؤول پیگیری راه اندازی رشته/گرایش مهندسی معماری ایرانی (کارشناسی ارشد) دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز پژوهش، اسناد و دفتر فنی و مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان (مرکز پاد) (1390-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر برنامه ریزی راهبردی و سنجش پیشرفت «قطب علمی معماری اسلامی» دانشگاه علم و صنعت ایران (1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر فرهنگی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور فرهنگی کانون مهدویت دانشگاه شهیدرجایی.ره تهران (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس «نظریه و روشهای طراحی» دانشکده معماری دانشگاه کاشان (1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس درس «آشنایی با معماری اسلامی 1 و 2» دانشگاه کاشان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس «اخلاق در معماری» دانشگاه کاشان (1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس «انسان، طبیعت، معماری» در دانشگاه کاشان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس طراحی معماری 5 (مجموعه مسکونی) در دانشگاه کاشان (1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس «نظریه و روشهای طراحی» در دانشگاه کاشان (1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس حکمت هنر اسلامی در دانشگاه کاشان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس «مقدمات معماری 2» در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس «مقدمات معماری 3» در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس درس «طرح معماری 1» در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس «مبانی نظری معماری» در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس برنامه دهی و روشهای طراحی (برنامه ریزی کالبدی) – دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مراتب اجرایی ساختمان - دوره کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در راهنمایی و سرپرستي بیش از 30 پروژه پایان نامه کارشناسی در دانشگاه کاشان و تربیت دبیر شهید رجایی (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در راهنمایی و مشاوره حدود 20 پایان نامه کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه های کاشان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات علمی و طرح های پژوهشی (1391-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهیدرجایی(ره) (1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • همایش آموزش تاریخ معماری و ضرورت آن - دانشگاه شهید رجایی تهران (1401)
 • سلسله وبینارهای آموزش معماری و تربیت معماران با موضوع بهبود کارایی آموزش تاریخ معماری با سخنرانی دکتر رنجبر کرمانی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1401)
 • برگزاری سلسله وبینارهای «آموزش معماری و تربیت معماران» (4 دوره ) - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1401)
 • در طرح دانش افزایی اساتید با عنوان گفتمان سازی سند تحول مبتنی بر تعلیم و تربیت تمام ساحتی - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران (1400)
 • نشست تخصصی علم و دین - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1400)
 • برنامه تاریخ معماری گفتگو با خود - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران (1400)
 • برگزاری وبینار «فرآیند تدوین پایان نامه» - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1400)
 • اصول طراحی معماری داخلی، با دریافتی از حکمت اسلامی – وبینار برای دبیران (هنرآموزان) هنرستانهای معماری آموزش و پرورش شهر یزد - آموزش و پرورش یزد (1400)
 • طرح دانش افزایی اساتید در دانشگاه رجایی بصورت مجازی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1399)
 • کارگاه آموزشی «ارزشیابی مؤثر آموزشی» - توسط استاد توانایی - دانشگاه شهید رجایی تهران (1398)
 • دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع «انقلاب اسلامی، جهان امروز و افق آینده» - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (1398)
 • هم اندیشی اساتید بسیجی درمورد آینده انقلاب - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران (1398)
 • مسؤول برنامه ریزی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی- کمیته تخصصی «معماری و شهرسازی اسلامی» - دانشگاه علم و صنعت ایران (1398)
 • دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی «اسلام و ارزشهای متعالی» - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران (1397)
 • دوره «جهاد تحول» - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران (1397)
 • برگزاری نمایشگاه «ره آورد سفر کاشان» - درس مقدمات معماری - دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدرجایی ره (1397)
 • دومین نشست دانش افزایی و هم اندیشی مدرسان معماری در درس انسان طبیعت معماری - دانشگاه علم و صنعت ایران (1394)
 • همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی - دانشگاه پیان نور گیلان مرکز رشت (1394)
 • دوره دانش افزایی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی و پژوهشی - دانشگاه کاشان (1394)
 • اولین دوره نشست تخصصی و هم اندیشی مدرسان معماری در درس مبانی و حکمت هنر و معماری اسلامی - قطب علمی معماری اسلامی در دانشگاه علم و صنعت ایران (1394)
 • کارگاه «ممیزی انرژی ساختمان» - دانشگاه کاشان (1392)
 • کارگاه فناوریهای نوین ساختمانی؛ آشنایی با سیستم «کناف» - دانشگاه کاشان (1392)
 • دبیر فرهنگی دانشکده معماری و هنر - دانشگاه کاشان (1392)
 • دبیر علمی سلسله نشستهای «معماری شایسته ایران اسلامی»، دور دوم، - دانشگاه کاشان (1392)
 • دبیر علمی همایش «به سوی معماری شایسته ایران اسلامی» (سلسله سخنرانیهای با عنوان در جستجوی اصول و الگوهای معماری شایسته ایران اسلامی) - دانشگاه کاشان (1391)
 • دبیر علمی مجموعه هم اندیشیهای معمارانه (سلسله نشستها) - دانشگاه کاشان (1391)
 • همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر - مرکز همایش های بین المللی برج میلاد (1390)
 • کارگاه تخصصی «برنامه دهی معماری» - دانشگاه تهران (1390)
 • کارگاه تخصصی «معماری دیجیتال و طراحی نوین» - دانشکده معماری دانشگاه تهران (1390)
 • دبیر اجرایی و مدیر برنامه ریزی نشست ملی انسان، طبیعت، معماری (قطب علمی معماری اسلامی، مشترک با مرکز پژوهشی معماری دانشگاه کاشان) - دانشگاه کاشان
 • برگزاری نمایشگاه آثار معماری اساتید (و شخصی) در دانشگاه کاشان با حضور شهردار و شورای شهر کاشان - دانشگاه کاشان
 • برگزاری کارگاه «معماری درس» برای اعضای گروه معماری، دانشکده معماری و هنر - دانشگاه کاشان
 • برگزاری کارگاه «اسکیس مسابقه طراحی ورودی دانشگاه شریف» در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان که منجر به تشکیل کارگروه دروس پایه شد (متأثر از کارگاه مسابقه ورودی) - دانشگاه کاشان
 • برگزاری نمایشگاه آثار معماری شخصی در دانشکده معماری و هنر - دانشگاه کاشان