آقای دکتر منصور توکلی

Dr. Mansoor Tavakoli

دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (223557)

7
32
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی