آقای دکتر سعید کتابی

Dr. Saeed Ketabi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (223554)

19
45
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی