آقای رضا اخوان

Reza Akhavan

استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185598)

19
59
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی