آقای دکتر سهیل محمدی

Dr. Soheil Mohammadi

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183306)

33
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی