آقای دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی

Dr. Fayaz Rofoei Rahimzadeh

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182818)

36
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی