در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 3- نقش توانایی سخت افزاری در همگرایی پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,329

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_682

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

محدودیتی که سخت افزار (ماشین های محاسباتی) می تواند بر دقت محاسبات تحمیل نماید، از دو واقعیت نشأت می گیرد. اول آنکه، ماشین های محاسبه کلیه اعداد را به صورت اعدادی صحیح ذخیره می نمایند و در نتیجه پیوستگی و دقت اعداد حقیقی از دست می رود. دوم آنکه، بزرگی و کوچکی اعداد در نظر گرفته شده در این ماشین ها محدود است. این دو مسأله در محاسبات درگیر با دقت های عادی و حتی زیاد معمولاً مشکل ساز نیست. ولی، در بحث هایی نظیر همگرایی (که اصولاًبه بررسی روند تغییرات خطا می پردازد)، حل های تکراری غیرخطی، و یا محاسبات مربوط به برخی سیستم های سازه ای پیچیده و خاص، ممکن است دارای تأثیری قابل توجه باشند. در این مقاله، تأثیر نامطلوب محدودیت های سخت افزاری بر همگرایی پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام از معادلات نیم گسسته حرکت بررسی شده، و نشان داده شده است که همگرایی نامطلوب ممکن است از ناحیه سخت افزاری نیز بر محاسبات تحمیل گردد.

کلیدواژه ها:

معادلات نیم گسسته حرکت ، تحلیل گام به گام ، حل تکراری غیرخطی ، همگرایی ، پارامترهای تحلیل ، رواداری غیرخطی

نویسندگان

آرام سروشیان

استادیار، گروه سازه های خاص، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

جمشید فرجودی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران

سهیل محمدی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

فیاض رحیم زاده

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف