بررسی رفتار دینامیکی مخازن رو زمینی انعطاف پذیر

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,059

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS22

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

تجربة زلزله های گذشته و بررسی آسیب های وارده به مخازن طی آنها، اطلاعات ارزنده ای در اختیار محققین قرار داده است . از جمله نتایج بدست آمده از عملکرد مخازن طی زلزله های گذشته این است که اثرات ناشی از اندرکنش جدارة انعطاف پذیر مخزن با سیال داخل آن موجب افزایش اکثر پارامترهای پاسخ لرزه ای مخزن می شود . اینگونه یافته ها باعث شده است مدلهای اولیة مورد استفاده برای تحلیل دینامیکی مخازن حاوی مایعات که بر مبنای صلب بودن جداره و صرفنظر کردن از اثرات امواج سطحی و سای ر فرضهای ساده کننده بود، به تدریج اصلاح شوند . در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود، رفتار دینامیکی مخازن رو زمینی انعطاف پذیر برحسب مشخصات مختلف جدارة مخزن، سیال درون آن و رکورد زلزلة ورودی مطالعه گردیده است . برای این منظور محیط های سازه و سیال بوسیلة المانهایی با درجات آزادی تغییرمکان مدل شده، اندرکنش بین سازه وسیال بوسیلة معادلات قیدی برآورده شد .در مدلسازی سه بعدی از مشخصات یکی ازمخازن استوانه ای شکل ذخیرة مواد نفتی موجود استفاده گردید و سیال درون مخزن، تراکم پذیر و ویسکوز در نظر گرفته شد . براساس نتایج حاصل، مشخصات دینامیکی مخزن نظیر سختی جداره تأثیر قابل ملاحظه ای بر مودهای ارتعاشی درگیر جدارة مخزن دارد ولی به دلیل فرکانس پایین مودهای نوسانی سطح آزاد مایع، درگیری بین این مودها و مودهای ارتعاشی جدارة مخزن قابل اغماض است .همچنین ملاحظه شد که ارتفاع امواج سطحی بشدت از محتوای فرکانسی رکوردهای زلزلة ورودی متأثر بوده، به مشخصات ارتعاشی بدنة مخزن حساس نمی باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فیاض رحیم زاده

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

سامان باقری کلجاهی

کارشناس ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف