خانم دکتر مینا مستحفظیان

Dr. Mina Mostahfezian

استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182270)

25
25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی