آقای امیرمسعود افتخاری مقدم

Amir masood Eftekhari Moghadam

Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182157)

43
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی