اطلاعات کنفرانس

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 4 بهمن 1397
تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398
تعداد صفحات: 2484
تعداد مقالات :219
نمایش مقالات: 92010
شناسه ملی این کنفرانس: ELSCONF06
نویسندگان مشارکت کننده: 402 پژوهشگر

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

نتایج 1 تا 50 از مجموع 219