آقای دکتر علیمحمد فضیلت فر

Dr. AliMohammad Fazilatfar

Department of Language and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379807)

12
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی