آقای دکتر علی اکبر جباری

Dr. Aliakbar Jabari

عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182552)

4
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی