آقای محمد رحمانی

Mohammad Rahmani

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (99939)

51
3
1
5
3
52
12
5
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن بین رشته ای علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان قزوین
 • معاون زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان قزوین

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Mohammad. Rahmani , Reza. Rahmani , “Existentialism in Tati Ali Pedram's Poems” 3rd international conference on psychology education and humanities science , (2019) .sofia. bulgaria. September19
 •  Mohammad. Rahmani , Reza. Rahmani , “The Impact of Memo Writing on Increasing Insha Writing Skills” 4th Conference on Psychology, Social Sciences and Humanities , (2020) .delhi. India. 27 february2020

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تحلیل محتوای کتاب درسی فارسی هشتم با رویکرد تربیتی و فرهنگی (1398)

تالیفات

 • پایان نامه تاثیر عناصر اقلیمی بر اشعار علی پدرام (گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان) - 1398 - فارسی
 • کتاب اطلس الکترونیکی استان های ایران (محمد رحمانی) - 1398 - فارسی
 • کتاب اطلس الکترونیکی استان قزوین (محمد رحمانی) - 1398 - فارسی
 • کتاب عناصر اقلیمی در شعر علی پدرام (گیوا) - 1398 - فارسی
 • کتاب اطلس تاریخی قزوین: جاذبه‌های مذهبی، بناهای تاریخی استان قزوین (اقاقیا) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • دبیر زبان و ادبیات فارسی (1393-1399)
 • داور هجدهمین نمایشگاه بین المللی دستاورد های پژوهشی فن بازار- تهران (1396-تاکنون)
 • داور نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دستاورد های پژوهشی فن بازار- تهران (1397-تاکنون)
 • داور پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی (1397-تاکنون)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان (1398-1400)
 • داور بیستمین نمایشگاه بین المللی دستاورد های پژوهشی فن بازار- تهران (1398-1398)
 • عضو هیئت تحلیل محتوای کتب درسی استان قزوین (1398-1399)
 • دبیر هیئت تحلیل محتوای کتب درسی شهرستان تاکستان (1398-1399)
 • داور هفتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی (1399-1399)
 • دبیر ستاد منطقه اي پرسش مهر رياست محترم جمهوري بیست و یک (1399-1400)
 • دبیر کارگروه تولید محتوای الکترونیکی (1399-1400)
 • دبیر كميته آموزشي و پرورشي برگزاري جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس تفكر و سبك زندگي (1399-1400)
 • دبير كميته برگزاري جشنواره تجارب برتر تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابرآسيب‌هاي اجتماعي (1399-1400)
 • دبیر نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان (1399-1399)
 • داور بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران (1399-1399)
 • داور سی و نهمین جشنواره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش شهرستان تاکستان (1399-1399)
 • عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان تاکستان (1399-1400)
 • دبیر شورای پژوهش آموزش و پرورش شهرستان تاکستان (1399-1401)
 • دبیر ستاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس (1400-1401)
 • عضو کارگروه توجیه و تبلیغ و اطلاع رسانی پروژه مهر 1400 (1400-1401)
 • مسئول نرم افزار مجازی پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری (1400-1400)
 • دبیر اعضای ستاد صیانت از عفاف و حجاب شهرستان تاکستان (1400-1401)
 • کارشناس توسعه پژوهش و برنامه ریزی و آموزش آموزش و پرورش تاکستان (1400-تاکنون)
 • عضو پروژه طرح ملی نماد (1400-تاکنون)
 • عضو تیم اجرای الگوی تعالی مدیریت (1400-تاکنون)
 • داور بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران (1400-تاکنون)
 • عضو ستاد جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید تاکستان (1401-تاکنون)
 • داور مسابقات جشنواره سفيران سلامت (1400-1401)
 • دبیر کارگروه توسعه پژوهش آموزش و پرورش شهرستان تاکستان (1401-تاکنون)
 • دبیر ستاد جشنواره تجارب برتر تربیتی، مشاوره ای و پیشگیری از آسیب های اجتماعی (1400-تاکنون)
 • دبیر ستاد جشنواره روش های برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی (1400-تاکنون)
 • دبیر شورای پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تاکستان (1400-تاکنون)
 • دبیر ستاد پرسش مهر ریاست جمهوری سال 1400 (1400-تاکنون)
 • دبیر ستاد جشنواره فرهنگی و هنری فردا40 (1400-تاکنون)
 • عضو شورای قرآن ، عترت و نماز آموزش و پرورش شهرستان تاکستان (1400-تاکنون)
 • عضو ستاد جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید استان قزوین (1401-تاکنون)
 • داور مسابقات جشنواره سفیران سلامت (1401-تاکنون)
 • مسئول نرم افزار پایگاه انتخاب رشته کنکور (1401-1401)
 • عضو تیم مصاحبه کننده متقاضی مدیران مدارس (1401-1401)
 • مدرس کارگاه مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی (1401-1401)
 • کارشناس امور فرهنگی و هنری و مشاوره (1399-1401)
 • داور پویش ایران سرسبز، ایران قوی (1401-تاکنون)
 • عضو ستاد کانون های فرهنگی و تربیتی امید فردا (1402-1402)
 • عضو ستاد 23مین دوره پرسش مهر و 41مین دوره جشنواره فرهنگی هنری امید فردا استان قزوین (1402-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس کمیته پژوهش منطقه ضیاءآباد (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر دومین کنفرانس علمی تجارب برتر تربیتی و مشاوره ای (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور دومین کنفرانس علمی تجارب برتر تربیتی و مشاوره ای (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور منطقه ای چهلمین دوره مسابقات قرآن و عترت و نماز (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس تربیت سیاسی- اجتماعی و مناسبت ها (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و بصیرت (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و بصیرت (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کسب مقام نخست منطقه ای نهج البلاغه در چهلمین دوره مسابقات قرآن و عترت استان قزوین (1401)
 • پژوهشگر برتر استان قزوین رتبه اول (1400)
 • کسب مقام سوم تجارب برتر تربیتی در دهمین جشنواره تجارب برتر تربیتی، مشاوره ای و پیشگیری از آسیب های اجتماعی (1400)
 • پژوهشگر برتر استان قزوین (1399)
 • کسب مقام نخست منطقه ای نهج البلاغه در مسابقات قرآن و عترت منطقه ای تاکستان (1399)
 • دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان سال 98-1397 (1398)
 • کسب مقاوم دوم علمی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان (1397)
 • کسب مقام سوم استانی و نخست منطقه در بخش فرهنگی مسابقات آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین (1397)
 • مقام دوم کشوری انجمن های علمی در مسابقات فرهنگی_ اجتماعی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور (1396)
 • کسب مقام نخست استانی در رشتۀ نرم افزار در مسابقات علمی_فرهنگی دانشگاه فرهنگیان (1396)
 • کسب عنوان دانشجومعلم پژوهنده در سال95 و نماینده استان قزوین در اولین جشنواره نوآوری ها علمی-پژوهشی پویش دانشجویی (1395)
 • کسب مقام نخست استانی در رشتۀ حفظ قرآن (جزء های منتخب)در مسابقات فرهنگی دانشگاه فرهنگیان (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی - (1398)
 • چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی - (1398)
 • سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. صوفیه بلغارستان - (1398)
 • پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - (1397)
 • ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان - (1397)

سایر موارد

 • پدیدآونده اطلس الکترونیکی استان قزوین(با شماره مجوز 200/1145/51901)
 • موسس کانون تات پژوهی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین
 • پدید آورنده اطلس الکترونیکی استان های ایران(با شماره مجوز 300/220/51901)
 • پدید آونده مجموع اپلیکیشن های ادبی طوبی 3و1،2
 • سردبیر نشریۀ علمی انجمن ادبیات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین