ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمد رحمانی

Mohammad Rahmani

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

محور تخصصی:ادبیات

Researcher ID: (99939)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت محمد رحمانی در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
دبیر انجمن
بین رشته ای علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان قزوین
معاون
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان قزوین

مقالات بین المللی خارج از کشور محمد رحمانی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Mohammad. Rahmani , Reza. Rahmani , “Existentialism in Tati Ali Pedram's Poems” 3rd international conference on psychology education and humanities science , (2019) .sofia. bulgaria. September19دریافت فایل PDF مقاله
2Mohammad. Rahmani , Reza. Rahmani , “The Impact of Memo Writing on Increasing Insha Writing Skills” 4th Conference on Psychology, Social Sciences and Humanities , (2020) .delhi. India. 27 february2020دریافت فایل PDF مقاله

مقالات محمد رحمانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی گروه اسمی در گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه ایکس تیرهپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1398
2دریافت فایل PDF مقالهمطابقت اسامی مذکر و مونث با فعل در گویش تاتی تاکستانششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1397
3دریافت فایل PDF مقالهملاحظه اشتباهات نوشتاری زبان انگلیسی شاگردان ترک زبان دهم مدرسه شهید اسداله طاهریان شهر تاکستاننخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرایند تکرار در گویش تاتی تاکستانششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1397
5دریافت فایل PDF مقالهفرایند وامگیری واژگانی در گویش تاتی تاکستانششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1397
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اشکالات نوشتاری زبان انگلیسی دانش آموزان ترکزبان پایه نهم متوسطه دوره اول مدرسه شهید رحیمی شهر نرجهششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1397
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی واژگان گویش تاتی تاکستانی با گونه های تاتی اسفرورینی، چالی وسگزآبادیششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1397
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فصل بهار بر اشعار علی پدرام شاعر تات زبان تاکستانیششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1397
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محصولات کشاورزی بر اشعار علی پدرامکنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی1398
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر معارف مذهبی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرامکنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی1398
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فضای مجازی بر شهرستان تاکستان فضای مجازی فرصت ساز یا فرصت سوزکنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی1398
12دریافت فایل PDF مقالهاگزیستنسیالیسم در اشعار تاتی علی پدرامسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی1398
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاطره نویسی بر افزایش مهارت نگارش انشاچهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه بانوان در اشعار نسیم شمالششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران1399
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفکر وحدت وجودی در دیوان شمس مولانا مطالعه موردی غزل در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانیاولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی1399
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نمرات دروس ادبیات متوسطه اول شهرستان تاکستان (قرائت فارسی، املای فارسی و نگارش)پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1398
17دریافت فایل PDF مقالهنقد ادبی درس راه نیک بختی کتاب ادبیات فارسی هشتم متوسطه اولپنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1398
18دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ادبیاتدومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر رسوم محلی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرامدومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر واژگان محلی بر اشعار علی پدرامدومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آموزه های دانشگاهی در ایجاد شهروند فعال از دیدگاه دانشجویان منطقه 10 دانشگاه فرهنگیانششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1399
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاطره نویسی بر افزایش مهارت انشانویسی در ایام کرونانخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان1399
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فقه و تربیت در مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورشششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1399
24دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد ؛ رحمانی، محمد. تحلیل اشکالات نوشتاری زبان انگلیسی دانش آموزان ترک‌زبان پایه نهم متوسطه دوره اول مدرسه شهید رحیمی شهر نرجه. ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان1397
25دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد ؛ رحمانی، محمد؛ افراز،شادی. آسیب شناسی تجربی کارورزی دانشجومعلمان. دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای1397
26دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد ؛ رحمانی، محمد. فرایند وام‌گیری واژگانی در گویش تاتی تاکستان. ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان1397
27دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد ؛ رحمانی، محمد. بررسی گروه اسمی در گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه ایکس- تیره. پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1397
28دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد ؛ رحمانی، محمد. مطابقت اسامی مذکر و مؤنث با فعل در گویش تاتی تاکستان. ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان1397
29دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد ؛ رحمانی، محمد. بررسی فرایند تکرار در گویش تاتی تاکستان. ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان1397
30دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد ؛ طاهرخانی، رضا؛ رحمانی، محمد. بررسی تطبیقی واژگان ‌گویش تاتی تاکستانی با گونه‌های تاتی اسفرورینی، چالی و سگزآبادی. ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان1397
31دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، جواد.تأثیر فصل بهار بر اشعار علی پدرام شاعر تات زبان تاکستانی. ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان1397
32دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا.تأثیر محصول کشاورزی بر اشعار علی پدرام . چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی1398
33دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا.تأثیر معارف مذهبی بر اشعار علی پدرام . چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی1398
34دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا.تأثیر فضای مجازی بر شهرستان تاکستان . چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی1398
35دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، جواد؛ رحمانی، محمد.ملاحظه اشتباهات نوشتاری زبان انگلیسی شاگردان ترک زبان دهم مدرسه شهید اسداله طاهریان شهر تاکستان.نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود1398
36دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. مهندسی ادبیات. دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
37دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. اگزیتنسیالیست در اشعار علی پدرام. سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. صوفیه بلغارستان1398
38دریافت فایل PDF مقالهجانی، لیلا؛ رحمانی، محمد. تاثیر رسوم محلی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرام. دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
39دریافت فایل PDF مقالهجانی، لیلا؛ رحمانی، محمد. تاثیر واژگان محلی بر اشعار علی پدرام. دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
40دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. نقد ادبی راه نیک بختی کتاب ادبیات فارسی هشتم متوسطه اول. پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت. موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام1398
41دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. تاثیر خاطره نویسی بر افزایش مهارت نگارش انشا. چهارمین کنفرانس روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی دهلی هند1398
42دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. بررسی نمرات دروس ادبیات متوسطه اول شهرستان تاکستان (قرائت فارسی، املای فارسی و نگارش). پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت. موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام1398
43دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. بررسی جایگاه بانوان در اشعار نسیم شمال. ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران1399
44دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. بررسی تفکر وحدت وجودی در دیوان شمس مولانا .اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی باکو آذربایجان. باکو آذربایجان1399
45دریافت فایل PDF مقالهرحمانی، محمد؛ رحمانی، رضا. جایگاه زن در اشعار نسیم شمال. همایش بزرگداشت سید اشرف الدین حسینی قزوینی. ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین1399
46دریافت فایل PDF مقالهقنبرپور، مجتبی؛ موسی زاده کسکری، محمدجواد؛ صدری، جمشید؛ رحمانی، محمد. بررسی رابطه فقه و تربیت بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت . مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه1399

مقالات محمد رحمانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهرحمانی محمد, و رحمانی رضا. 1400. “تأثیر فضای مجازی بر شهرستان تاکستان «فضای مجازی فرصت ساز یا فرصت سوز؟»”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 5 (53), 24-36. 1400
2رحمانی محمد, و رحمانی رضا. 1400. “بررسی جایگاه بانوان در اشعار عصر بیداری مطالعه موردی سید اشرف الدین گیلانی «نسیم شمال»”. مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره 4، شماره 34، فروردین 1400، صفحه 162 - 1 1400

تالیفات محمد رحمانی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتاباطلس تاریخی قزوین: جاذبه‌های مذهبی، بناهای تاریخی استان قزویناقاقیا1396فارسی
2پایان نامهتاثیر عناصر اقلیمی بر اشعار علی پدرامگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان1398فارسی
3کتاباطلس الکترونیکی استان های ایرانمحمد رحمانی1398فارسی
4کتاباطلس الکترونیکی استان قزوینمحمد رحمانی1398فارسی
5کتابعناصر اقلیمی در شعر علی پدرامگیوا1398فارسی

تحصیلات تخصصی محمد رحمانی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1زبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی1398-تاکنون
2زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد1396-1398
3دبیری زبان و ادبیات فارسیکارشناسی1392-1396

سوابق شغلی و تخصصی محمد رحمانی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سایر سوابقدبیر زبان و ادبیات فارسی1393-1399
2سایر سوابقداور هجدهمین نمایشگاه بین المللی دستاورد های پژوهشی فن بازار- تهران1396-تاکنون
3سایر سوابقداور نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دستاورد های پژوهشی فن بازار- تهران1397-تاکنون
4سایر سوابقداور پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی1397-تاکنون
5سایر سوابقمدیر گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان1398-1400
6سایر سوابقداور بیستمین نمایشگاه بین المللی دستاورد های پژوهشی فن بازار- تهران1398-1398
7سایر سوابقعضو هیئت تحلیل محتوای کتب درسی استان قزوین1398-1399
8سایر سوابقدبیر هیئت تحلیل محتوای کتب درسی شهرستان تاکستان1398-1399
9سایر سوابقکارشناس امور فرهنگی و هنری و مشاوره1399-1400
10سایر سوابقداور هفتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی1399-1399
11سایر سوابقدبیر ستاد منطقه اي پرسش مهر رياست محترم جمهوري بیست و یک1399-1400
12سایر سوابقدبیر کارگروه تولید محتوای الکترونیکی1399-1400
13سایر سوابقدبیر كميته آموزشي و پرورشي برگزاري جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس تفكر و سبك زندگي1399-1400
14سایر سوابقدبير كميته برگزاري جشنواره تجارب برتر تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابرآسيب‌هاي اجتماعي 1399-1400
15سایر سوابقدبیر نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان1399-1399
16سایر سوابقداور بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران1399-1399
17سایر سوابقداور سی و نهمین جشنواره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش شهرستان تاکستان1399-1399
18سایر سوابقعضو شورای آموزش و پرورش شهرستان تاکستان1399-1400
19سایر سوابقدبیر شورای پژوهش آموزش و پرورش شهرستان تاکستان1399-1401
20سایر سوابقدبیر ستاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس1400-1401
21سایر سوابقعضو کارگروه توجیه و تبلیغ و اطلاع رسانی پروژه مهر 14001400-1401
22سایر سوابقمسئول نرم افزار مجازی پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری1400-1400
23سایر سوابقدبیر اعضای ستاد صیانت از عفاف و حجاب1400-1401
24سایر سوابقکارشناس توسعه پژوهش و برنامه ریزی و آموزش1400-تاکنون

جوایز و افتخارات محمد رحمانی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1مقام دوم کشوری انجمن های علمی در مسابقات فرهنگی_ اجتماعی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور1396
2کسب مقام نخست استانی در رشتۀ نرم افزار در مسابقات علمی_فرهنگی دانشگاه فرهنگیان1396
3کسب عنوان دانشجومعلم پژوهنده در سال95 و نماینده استان قزوین در اولین جشنواره نوآوری ها علمی-پژوهشی پویش دانشجویی1395
4کسب مقاوم دوم علمی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان1397
5کسب مقام نخست استانی در رشتۀ حفظ قرآن (جزء های منتخب)در مسابقات فرهنگی دانشگاه فرهنگیان1395
6کسب مقام سوم استانی و نخست منطقه در بخش فرهنگی مسابقات آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین1397
7دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان سال 98-13971398
8پژوهشگر برتر استان قزوین1399
9کسب مقام نخست منطقه ای نهج البلاغه در مسابقات قرآن و عترت منطقه ای تاکستان1399

سوابق حضور محمد رحمانی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی1398
2پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1397
3چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی1398
4سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. صوفیه بلغارستان1398
5ششمین کنفـرانس بین المللـی پژوهـش های کاربـردی در مطالعات زبان1397

سایر موارد

ردیفعنوان
1پدیدآونده اطلس الکترونیکی استان قزوین(با شماره مجوز 200/1145/51901)
2موسس کانون تات پژوهی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین
3پدید آورنده اطلس الکترونیکی استان های ایران(با شماره مجوز 300/220/51901)
4پدید آونده مجموع اپلیکیشن های ادبی طوبی 3و1،2
5سردبیر نشریۀ علمی انجمن ادبیات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین
تاریخ ایجاد رزومه: 25 اسفند 1397 - تعداد مشاهده 8885 بار

نمودار سالانه مقالات محمد رحمانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد رحمانی

آدرس ایمیل: elmfarhang@chmail.ir
کشور: ایران استان: قزوین شهر: تاکستان
آدرس: elmfarhang@chmail.ir

به اشتراک گذاری صفحه محمد رحمانی

علایق شخصی

  • ادبیات
  • زبان شناسی
  • تاریخ
  • جغرافیا
  • علوم تربیتی
  • orcid.org/0000-0002-2806-5282

کلیدواژه های مهم در مقالات محمد رحمانی

پشتیبانی