مقالات مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی، دوره 7، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 12 مرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 440