مقالات مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی، دوره 8، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 28 دی 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 233