آقای دکتر فرشید احمدی

Dr. Farshid Ahmadi

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368147)

16
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی