مقالات دوفصلنامه شاهد اندیشه، دوره 3، شماره 2 منتشر شد

شنبه، 10 دی، 1401
مقالات دوفصلنامه شاهد اندیشه، دوره 3، شماره 2 منتشر شد
مجموعه مقالات دوفصلنامه شاهد اندیشه، دوره 3، شماره 2 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 12 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
دوفصلنامه شاهد اندیشه (Shahede Andishe) توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت دوفصلی از سال 1397 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 3، شماره 2 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. اشاعه فرهنگ ایثار و نقش آن در تحقق توسعه فرهنگی


2. تاثیر شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان من و تو بر فرهنگ ایثار و مقاومت،سبک زندگی و هویت ایرانی،اسلامی نسل جوان


3. بررسی مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری در فرایند رشد و توسعه کشور


4. نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار (با تکیه بر دو اثر «باغ بلور» و «گلاب خانم»)


5. ضرورت حفظ دستاوردهای فرهنگی، معنوی دفاع مقدس و بررسی تاثیرات جنگ نرم بر ساختار آن


6. الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری


7. تاثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای درآموزش وپرورش


8. دفاع مشروع یا نقض قواعد بین المللی در ترور سردار سلیمانی


9. واکاوی تطبیقی ویژگی های الگو بودن سردار سلیمانی و مالک اشتر بر اساس پیا م های منابع تاثیرگذار جامعه


10. تبیین الگوی اخلاق سیاسی مدیران در نظام اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه


11. تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی


12. تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم