مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 22، شماره 87 منتشر شد

یکشنبه، 17 دی، 1402
مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 22، شماره 87 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 22، شماره 87 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 6 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (Journal of Economics Research) توسط دانشگاه علامه طباطبائی به صورت فصلی از سال 1380 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 22، شماره 87 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. پیشنهاد سیاستی برای مدیریت بدهی در برنامه هفتم توسعه


2. تاثیر نا اطمینانی قیمت نفت بر نگهداشت وجه نقد شرکت ها: شواهدی از ایران


3. بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی


4. مقایسه خطاهای آماری جداول داده- ستانده نوع دوم و نوع سوم پایه های آماری و نسبت آن ها با ارزش افزوده در صادرات


5. بررسی تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید بر نقدشوندگی بازار اوراق بهادار ایران


6. تحلیلی بر وضعیت رشد قیمت زمین و مسکن و ارتباط آن با برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران