مقالات فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره 20، شماره 3 منتشر شد

یکشنبه، 17 دی، 1402
مقالات فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره 20، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره 20، شماره 3 که در سال 1402 منتشر شده بود با تعداد 14 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه مطالعات بین المللی (International Studies Journal) توسط مهدی ذاکریان به صورت فصلی از سال 1383 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 20، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن


2. تاثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰)


3. تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات متحده امریکا


4. تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله


5. تاثیر مشارکت سیاسی بر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰)


6. تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی


7. رویکرد جاری حقوق بین الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش های موجود


8. لزوم اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی کالا در پرتو رویکرد دولت ها و اقتضائات نوین جهانی


9. عملیات روانی رسانه های غربی علیه ایران و روسیه، اهداف و منافع


10. فرایند های تغییر و تحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه ۲۰۲۲-۲۰۱۶ (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین)


11. آثار دشمنی اقتصادی و ملیت گرایی بر تجارت بین الملل


12. صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر( با تاکید بر کشور ایران)


13. رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته ای: مقایسه پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی


14. اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودی‎ت ها و رویکرد قدرت نرم