مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 2 منتشر شد

یکشنبه، 10 دی، 1402
مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 2 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 2 که در سال 1396 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله جنگل ایران (Iranian Society of Forestry) توسط انجمن جنگلبانی ایران به صورت فصلی از سال 1388 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 9، شماره 2 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان


2. ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعه موردی: ذخیره گاه زیست کره حرا)


3. تاثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاری های توسکای ییلاقی و پلت در سطح سری چندلای مازندران


4. اثر مونه بندی روی تصاویر ماهواره ای قبل از نمونه برداری خوشه ای در افزایش دقت برآورد مشخصات کمی جنگل (مطالعه موردی: باینگان، کرمانشاه)


5. پیش بینی پراکنش جغرافیایی گونه Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان


6. تاثیر آتش سوزی بر تنوع گونه ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل های سردشت، آذربایجان غربی)


7. ارزیابی نمونه برداری با قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد صدمات بهره برداری بر درختان باقی مانده جنگل (مطالعه موردی جنگل ناو اسالم)


8. مطالعه تاثیر برخی عوامل محیطی بر تراکم شپشک سفید پنبه ای راش Cryptococcus fagisuga Lindinger بر روی درختان راش شرقی Fagus orientalis Lipsky (مطالعه موردی: جنگل خیرود)


9. تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیه خزری


10. برآورد مقدار ذخیره کربن در زی توده کاربری های جنگل های زاگرس شمالی