مقالات مجله حقوقی دادگستری، دوره 68، شماره 48 منتشر شد

دوشنبه، 11 دی، 1402
مقالات مجله حقوقی دادگستری، دوره 68، شماره 48 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله حقوقی دادگستری، دوره 68، شماره 48 که در سال 1383 منتشر شده بود با تعداد 9 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله حقوقی دادگستری (The Judiciary`s Low Journal) توسط قوه قضائیه به صورت فصلی از سال 1316 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 68، شماره 48 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. زبان شناسی قانونی


2. کیفر و مدیریت خطرها: به سوی عدالتی «محاسبه گر» در اروپا


3. تاثیر مداخله های زود هنگام روان شناختی - اجتماعی در پیش گیری از بزهکاری


4. پیوند دادن پیش گیری از جرم به عدالت ترمیمی


5. تحول سیاست پیش گیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲


6. سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان


7. حقوق پیش گیری از بزهکاری در ایران


8. رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم


9. آمار جنائی و کارکردهای آن