مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 1 منتشر شد

یکشنبه، 10 دی، 1402
مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 1 که در سال 1396 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله جنگل ایران (Iranian Society of Forestry) توسط انجمن جنگلبانی ایران به صورت فصلی از سال 1388 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 9، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تاثیر آتش سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای خزر


2. تاثیر عامل بار محور هم ارز بر زوال روسازی جاده های جنگلی


3. مقایسه روش های مستقیم رسته بندی در تجزیه و تحلیل رستنی ها


4. تاثیر نوع الگوی مکانی درختان بر کارایی روش های نمونه برداری فاصله ای و قطعه نمونه ای در درختزارهای زاگرس


5. همزیستی با جنگل: دانش سنتی اکولوژیکی جنگل نشینان ارسباران در استفاده از درختان جنگلی


6. آینده پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی


7. برآورد زی توده کرم خاکی در روشنه های تاج پوشش و جنگل آمیخته راش


8. برآورد شاخص سطح برگ در جنگل های زاگرس با داده های ماهواره لندست ۸


9. ارزیابی ویژگی های مکانیکی و مقاومت مخلوط رودخانه ای و معدن برای روسازی و شن ریزی مجدد جاده های جنگلی


10. ارزیابی اقتصادی خسارت های ناشی از بهره برداری به توده سرپا