مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 3 منتشر شد

یکشنبه، 10 دی، 1402
مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 3 که در سال 1396 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله جنگل ایران (Iranian Society of Forestry) توسط انجمن جنگلبانی ایران به صورت فصلی از سال 1388 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 9، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. برآورد رویش سالانه شعاعی، زی توده و رویش کربن در فرم های مختلف درختی گونه برودار (Quercus brantii Lindl.)


2. شناسایی و اولویت بندی اقتصادی محصولات غیرچوبی جنگل های ارسباران براساس برداشت های سنتی (مطالعه موردی حوضه آبخیز ایلگنه چای)


3. جداسازی، شناسایی و بررسی تاثیر باکتری های بومی بر رشد نهال های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)


4. کمی سازی تاج بارش، ساقاب و باران ربایی در توده های طبیعی راش و دست کاشت نوئل در جنگل های سیاهکل، گیلان


5. بهبود صفات جوانه زنی در بذور کاج جنگلی (Pinus sylvestris)، کاج سیاه (P. nigra) و کاج بروسیا (P. brutia) با استفاده از پیش تیمار پلی اتیلن گلیکول


6. مدل سازی حجم تک درخت برودار (Quercus brantii Lindl) در جنگل های جست زاد همسال زاگرس مرکزی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل و کیار)


7. بررسی عوامل موثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان


8. تاثیر سازه همراه در کاهش مصرف آب به منظور استقرار نهال اکالیپتوس در دشت سیستان


9. طرح هندسی جاده و تاثیر آن بر برخی شاخص های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک توده های جنگلی مجاور


10. ارزیابی ارتعاش دست- بازو در اثر قطع و بینه بری درختان راش با اره موتوری