مقالات نامه انجمن حشره شناسی ایران، دوره 43، شماره 4 منتشر شد

چهارشنبه، 20 دی، 1402
مقالات نامه انجمن حشره شناسی ایران، دوره 43، شماره 4 منتشر شد
مجموعه مقالات نامه انجمن حشره شناسی ایران، دوره 43، شماره 4 که در سال 1402 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
نامه انجمن حشره شناسی ایران (Journal of Entomological Society of Iran) توسط انجمن حشره شناسی ایران به صورت فصلی از سال 1352 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 43، شماره 4 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. کشف جنس Miota Foerester, ۱۸۵۶ (Hymenoptera: Diapriidae) از ایران و خاورمیانه، به همراه چهار گزارش جدید


2. اثر پیری پروکسی فن و دیفنولان بر دگردیسی و فعالیت های آنزیمی کرم جوانه خوار تنباکو Spodoptera litura (Fabricius, ۱۷۷۵) (Lepidoptera: Noctuidae)


3. تغییرات تراکم سلولهای خونی در لاروهای دیاپوزی و غیر دیاپوزی زنبور مغزخوار طلایی پسته Megastigmus pistaciae (Hymenoptera: Torymidae) با تغذیه از ارقام مختلف پسته


4. نفوذ سوسک هسته خرما Coccotrypes dactyliperda (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae)به میوه درخت Phoenix canariensis


5. یادگیری اجتنابی در Bombus terrestris Audax (Hymenoptera: Apidae): پاسخ به شوک الکتریکی در یک محیط شبیه سازی شده


6. مطالعه انگل شناسی و ملکولی نوزموزیس در زنبورستان های مهاجر در استان هرمزگان ،جنوب ایران


7. استفاده از روش های آماری برای تعیین پراکنش زمانی- مکانی شته ها و کفشدوزک های شته خوار در مزارع یونجه


8. گزارش شپشک آردآلود آناناس، Dysmicoccus brevipes (Cockerell) (Coccomorpha: Pseudococcidae)، آفت قرنطینه نخیلات استان خوزستان، ایران


9. اطلاعات تکمیلی در مورد پراکنش و میزبان های Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae) در ایران


10. نخستین گزارش جندسTrichodes Herbst (Coleoptera: Cleridae) از پاکستان