آقای دکتر حمیدرضا کوشا

Dr. Hamirreza Koosha

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492017)

41
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی