آقای دکتر مهدی نقی زاده

Dr. mahdi naghizadeh

Researcher ID: (432810)

50
25
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر مرکز اموزش بردسیر (1400)