آقای مهندس سلیم عباسی

Engineer Salim Abbasi

کارشناس ارشد

Researcher ID: (239943)

11
1
1
1
2
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مسئول تحقیق و توسعه (1399-6)

جوایز و افتخارات

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان اردبیل (1398)
  • دانشجوی استعداد درخشان مقطع ارشد (1396)