بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای U شکل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_256

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگرهای U شکل بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایشها در یک فلوم آزمایشگاهی به طول کل 10 متر، عرض 0/67 متر و ارتفاع 0/8 متر صورت گرفته است. مدل فیزیکی سرریز از صفحات نرم فولادی به ضخامت 2 میلیمتر با ارتفاع، طول دماغه و عرض کانال ثابت ساخته شده است، برای شناخت پدیده های هیدرولیکی موثر بر آبگذری سرریزها آزمایشها در طیف وسیعی از شرایط هیدرولیکی در حالت جریان آزاد انجام گرفت. در ارائه نتایج حاصله به تشریح مکانیزم تشکیل و تاثیر تداخل جریان بر آبگذری سرریز، نحوه هواگیری و خفگی جریان در هدهای پایین و بالا و همچنین به علل وقوع و تاثیر پدیده استغراق موضعی بر راندمان دبی با استفاده از مدل فیزیکی پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد، که با افزایش بار هیدرولیکی در هدهای پایین تداخل جریان و در هدهای متوسط به بالا استغراق موضعی نرخ کاهش راندمان آبگذری سرریز را افزایش میدهند، همچنین با افزایش هد روی سرریز هواگیری مجدد و خفگی جریان مشاهده میگردد.

نویسندگان

فیروز محمدی

دانشجوی دکتری عمران-سازههای هیدرولیکی، دانشکده پردیس خودگردان، دانشگاه تبریز

سلیم عباسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازههای هیدرولیکی، دانشگاه محقق اردبیلی

یوسف حسن زاده

استاد گروه مهندسی عمران-آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

کیومرث روشنگر

دانشیار گروه مهندسی عمران-آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز