بررسی تحلیلی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی لبه تیز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM02_327

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

سرریزهای جانبی لبه تیز معمولی از نظر دقت اندازه گیری دبی جریان، دارای محدودیت بوده و به همین دلیل به تازگی سرریزهای لبه تیز با مقطع مرکب مورد استفاده قرار گرفته اند. سرریزها بطور عمده باید باید دارای 2 خصوصیات مقابل باشند: 1- اندازه گیری دقیق دبی جریان عبوری برای آبگیری مناسب از کانال 2- توانایی آن در خروج میزان قابل توجهی از جریان در مکان هایی که به عنوان سازه حفاظتی بکار می روند اشاره کرد. متاسفانه سرریز جانبی معمولی این 2 قابلیت را بطور همزمان ندارد. سرریزهای جانبی ساده عموما دارای محدودیت تخلیه و اندازه گیری دبی در مواجهه با جریان های نسبتا زیاد کانال اصلی می باشند. بطوری که اگر عرض سرریز کوچک باشد، فقط برای اندازه گیری جریان مناسب است و اگر عرض سرریز بزرگ در نظر گرفته شود، فقط برای تخلیه سریع سیلاب مناسب بوده و دقت اندازه گیری دبی کاهش می یابد. سرریز جانبی مرمب عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با سرریز جانبی معمولی دارد. بدلیل رفتار پیچیده هیدرولیکی سرریز جانبی مرکب، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این مطالعه هیدرولیک سرریزهای جانبی و همچنین پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی در دو بخش پارامترهای هندسی و پارامترهای هیدرولیکی بطور جامع مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با جمع بندی مطالب، خصوصیات سرریزهای جانبی برای طراحی و ساخت سرریزی بهینه از نظر عملکرد هیدرولیکی و صرفه اقتصادی میسر می گردد.

نویسندگان

حامد عباس زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه محقق اردبیلی

اکبر صفرزاده

دانشیار گروه مهندسی عمران آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

سلیم عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه محقق اردبیلی