کارآیی کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه پل مستطیلی شکل با تغییر زاویه برخورد جریان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_447

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق کارآیی کابل در کنترل آبشستگی موضعی در اطراف پایه مستطیلی شکل با تغییر زاویه برخورد جریان بررسی شده است. تمام آزمایشها در یک فلوم آزمایشگاهی به طول کل 14 متر، طول مفید 10 متر، عرض 4/0 متر و ارتفاع 6/0 متر صورت پذیرفت. طول کلی پایه­های مورد استفاده 9 سانتی­متر و عرض آن 3 سانتی­متر بود. در این تحقیق از 3 نوع پایه، مستطیلی گردگوشه بدون کابل، مستطیلی گردگوشه با کابل 10% قطر پایه و زاویه پیچش کابل 12 درجه و مستطیلی گردگوشه با کابل 15% قطر پایه و زاویه پیچش کابل 15 درجه استفاده شده است و تحت زوایای جریان صفر، 5، 10 و 15 درجه آزمایش شده است. نتایج حاصله نشان دادند که آبشستگی موضعی اطراف پایه پل با استفاده ازکابل به میزان قابل توجهی عمق آبشستگی را کاهش داده و زمان وقوع حداکثر آبشستگی را افزایش می­دهد، همچنین به تاثیر زاویه پیچش و قطرکابل پرداخته شده است.

نویسندگان

مسعود ابام

کارشناسی ارشد سازه­های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

منوچهر حیدرپور

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سلیم عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه­های هیدرولیکی، دانشگاه محقق اردبیلی