آقای دکتر رشید حیدری مقدم

Dr. Rashid Heidari Moghadam

عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179728)

8
51
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی