اطلاعات کنفرانس

نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی

محل برگزاری: کرمان
تاریخ برگزاری: 12 دی 1400
تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1401
تعداد صفحات: 636
تعداد مقالات :52
نمایش مقالات: 10711
شناسه ملی این کنفرانس: ASHORA01
نویسندگان مشارکت کننده: 78 پژوهشگر

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 52