خانم دکتر نرگس ذاکر جعفری

Dr. Narges Zaker Jafari

دانشیار گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (277091)

12
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی