اطلاعات کنفرانس

کنگره بین المللی معدن

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 26 مهر 1389
تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1393
تعداد صفحات: 182
تعداد مقالات :28
نمایش مقالات: 31814
شناسه ملی این کنفرانس: IMININGC01
نویسندگان مشارکت کننده: 91 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 11

مجموعه مقالات کنگره بین المللی معدن

نتایج 1 تا 50 از مجموع 28