آقای دکتر محمد نوع پرست

Dr. Mohamad Noparast

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180090)

86
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی